Virksomheder

Til virksomheder tilbyder jeg både enkeltstående events som f.eks. til personaleweekender, temadage og møder og forløb over længere perioder. 

  • yoga 
  • mindfulness 
  • foredrag
  • individuelle løsninger til medarbejdere og ledere
  • andet indhold tilpasset jeres behov

Hvorfor samarbejde med QM YOGA?

Hvis I på din arbejdsplads har fokus på sundhed og trivsel, så har I måske også tænkt på hvordan den mentale tilstand hos medarbejderne har betydning for både arbejdsmiljøet, løsning af arbejdsopgaver og fleksibiliteten. Jeg kan hjælpe jer med at sætte den mentale trivsel på dagsordenen ved at arbejde med pauser og disses betydning for kompleks kognition, effektivitet og ikke mindst tilfredshed og trivsel hos medarbejderne.

Stresshåndtering og -forebyggelse
Ifølge WHO vurderes stress i den voksne befolkning som den største fremtidige sundhedsudfordring. Det kan ramme alle. Yoga og mindfulness kan hjælpe, således at konsekvenserne for det enkelte menneske såvel som for virksomheden mindskes.

En virksomhed som dedikerer ressourcer og udviser mod til at gå i denne retning opnår som positiv konsekvens af det forebyggende arbejde:

  • mindskning af sygefravær
  • større arbejdsglæde
  • øget selvregulering og stresshåndtering
  • anderledes indsatser
  • forbedringer på bundlinjen.

Stress er en kombination af mange faktorer, men ofte er højt ambitionsniveau, store forventninger til egne evner, følelse af utilstrækkelighed og afmagt dele af den indre konflikt, der skaber stresstilstanden. Tempoet og aktivitetsniveauet påvirker nervesystemet. Så selvom vi ikke dagligt befinder os i ”livstruende” situationer, så er en krop i stresstilstand i fuldt alarmberedskab det meste af tiden. Et nervesystem, der konstant er på overarbejde, har indflydelse på blandt andet overblikket, grundigheden, og evnen til at tænke kreative løsninger. Det konstante overarbejde på nervesystemet forsvinder ikke af sig selv.

Yoga, mentaltræning og mindfulness rummer uvurderlige værktøjer for både krop og sind.

Jeg kører ud til mange forskelligartede arrangementer. Ønsker du at afholde et privat, virksomheds- eller forenings arrangement med foredrag eller yoga på programmet så findes der en løsning hos QM YOGA.

Kontakt
Hvis I, som virksomhed vil høre mere til, hvordan vi finder den løsning der passer bedst til jeres behov på arbejdspladsen så tag kontakt.

Jeg er uddannet pædagog og praktiserende yogalærer og har, gennem mere end 20 års erfaring i arbejdet med børn og unge, opbygget stor erfaring med børneyoga som et redskab til blandt andet at udvikle et sundt og afbalanceret motorisk fundament der både styrker det enkelte elevs trivsel og udvikler klassens dynamik.

Effekterne kan være mange:
• Større grad af indre ro
• Mindre behov for positionering
• Sundere fællesskaber
• Bedre trivsel
• Sundere læringsmiljøer