Nye udfordringer kræver ny viden og nye redskaber

  Er der på din arbejdsplads – skole eller institution behov og interesse for nye indspark, nye indsigter og nye greb som supplement til den allerede eksisterende pædagogiske praksis så er du det helt rigtige sted.

  Som lærer eller pædagog har du et af de vigtigste jobs i verden. Dit job kræver, engagement og omstillingsparathed, empatisk forståelse og hjerteblod.

  Din indsats kan motivere, skabe læring og forandring hos det enkelte menneske og i gruppens dynamik.

  Men det er også et udfordrende og til tider hårdt job.

  Nogle udfordringer er lige til højrebenet og løses let i samarbejdet mellem dig, dine kolleger, din ledelse og forældrene og deres børn.

  Andre udfordringer forstyrrer, forundrer og foruroliger dig og ryster fundamentet under din faglige stolthed, din integritet og din arbejdsidentitet.

  Nogle af de udfordringer jeg ved mange professionelle lærere og pædagoger møder er disse:

  • børnenes forandrede adfærd
  • manglende forståelse for og redskaber til at tackle denne adfærdsændring
  • forældrenes frustrationer, krav og forventninger
  • ændrede vilkår for løsning af dine opgaver
  • forventninger til dig selv og den indsats du er i stand til at levere

   Ændrede vilkår og adfærd kan kræve både ny viden og forståelse, redskaber til nye indsatser.

   Jeg kan bidrage med oplæg af forskellig art indenfor emner som har indflydelse på børns trivsel, læring og mestring.

   • Positionering, grimt sprog, uro og uhensigtsmæssig adfærd, hvorfor er det sådan og hvad kan vi stille op?
   • Sanseintegration en vigtig forståelsesramme for dit pædagogiske virke
   • Ændring af udfordrende klassedynamik
   • Pauser til nervesystemet – bedre læring
   • Low arousal teknikker der kan bruges når som helst og hvor som helst
   • Ro der forplanter sig
   • Søvn, samvær og færre konflikter

   Jeg tilbyder

   Jeg er uddannet pædagog og praktiserende yogalærer og har, gennem mere end 20 års erfaring i arbejdet med børn og unge, opbygget stor erfaring med børneyoga som et redskab til blandt andet at udvikle et sundt og afbalanceret motorisk fundament der både styrker det enkelte elevs trivsel og udvikler klassens dynamik.

   Effekterne kan være mange:
   • Større grad af indre ro
   • Mindre behov for positionering
   • Sundere fællesskaber
   • Bedre trivsel
   • Sundere læringsmiljøer

   Du kan også se mere om min uddannelse: “Styrk dit pædagogiske fundament med børneyoga”

    Trine Qvortrup
    Dollerupvej 6, Skelhøje
    7470 Karup J