Styrk din pædagogiske
praksis med Børneyoga

Børneyoga understøtter barnets udvikling, glæde ved bevægelse, kropsbevidsthed og naturlige talent for stilhed og koncentration.

Denne uddannelse giver dig værdifuld viden og nye redskaber der supplerer din pædagogiske praksis til både at styrke den enkeltes trivsel og det sunde fællesskab.

Uddannelsen er lavet til dig der er:

 • Pædagog
 • Pædagogisk assistent
 • Pædagogmedhjælper
 • Lærer
 • Arbejder med børn i alle sammenhæng
 • Er forælder og er nysgerrig på,
  hvad børneyoga kan for dit barn/dine børn
 • Ønsker ny viden om børneyoga

  Uddannelsen vil give dig dybere indsigt i:

  • Yoga og mindfulness i børnehøjde
  • Sanseintegrationens betydning for adfærd og trivsel
  • Nervesystemets opbygning
  • Åndedrættets betydning

  Du vil lære om:

  • Aktiviteter, øvelser og lege som skaber ro og nærvær
  • Åndedrætsøvelser og opmærksomhedstræning
  • Afspænding for børnenes krop og sind

  Du vil få:

  • Strategier til formidling
  • Ideer til daglige inputs i børnenes hverdag
  • Værktøjer til håndtering af negative dynamikker

  For at optimere dit udbytte, er uddannelsens samlede sigte at være så praksisnært og anvendeligt for dig som muligt.

   Uddannelsen er bygget op med 4 gennemarbejde moduler som både rummer det teoretiske grundlag og fundamental forståelse for sammenhængen mellem krop, sind og sanser samt en palette af didaktiske overvejelser, pædagogisk indsigt, formidlingsstrategi, egen praksis, hjemmeopgaver og undervisning af hinanden.

   Uddannelsen giver dig ny viden og mange redskaber som et uvurderligt supplement til din pædagiske praksis.

   Næste uddannelse
   starter den 29/9 – 1/10 + 3/11

   Modul 1

   Velkomst og præsentation

   Teorioplæg:

   • Mindfulness og yogafilosofi
   • Menneskehjernen på godt og ondt
   • Hjernen på overarbejde
   • Mentale konstruktioner
   • Den indre dommer
   • Nervesystemet på overarbejde
   • Overload og kolaps
   • Konsekvenser af børns overload
   • De udfordrede fællesskaber
   • Energi smitter (også de voksnes)
   • Yogaens udviklingspotentialer på det ydre og det indre plan
   • Forudsætninger for træning af bevidst opmærksomhed
   • Registrering af tilstande, fælles sprog og regulering
   • Nulstilling af systemet
   • Forebyggelse af overload
   • Afrunding og spørgsmål samt forberedelse til modul 2

   Afspænding og meditation

   Modul 2

   Opsamling og refleksioner fra modul 1.

   Gennemgang af undervisningsmaterialet

   • Opbygning
   • Læsevejledning
   • Hensigt, funktion og anvendelse

   Teorioplæg om sanser, sanseintegration og forstyrrelser

   Oplæg: leg og sansning (2-5 år)

   • Særlige kendetegn ved aldersgruppen
   • Sammensætning af program
   • Rekvisitter – styrken i det visuelle

   Praksis: på yogamåtten

   • Gennemgang og instruktion af et yogaprogram af 30 minutters varighed
   • Dialog, praksis, spørgsmål og uddybende kommentarer
   • Gennemgang og optagelse af de forskellige dyrs bevægelser – “bamserekvisitter”

   Oplæg fra undervisningsmaterialet

   • Sæt rummet – sæt rammen
   • Dialog og gruppearbejde
   • Hvad udfordrer os i dagligdagen med at forme rammen?

   Åndedrættet

   • Gennemgang af åndedrætsøvelser til de yngste

   Opmærkshedsøvelser:

   • Tryllestaven
   • Åndedrætsbolden
   • Solopgang

   Gruppearbejde

   Lav en fælles historie om dyrene

   Lav evt. et helt program

   Afrunding og spørgsmål samt forberedelse til modul 3

   Afspænding og meditation

   Modul 3

   Opsamling og refleksioner fra modul 2.

   Oplæg: nærvær, koncentration og samhørighed (6-9 år)

   • Særlige kendetegn ved aldersgruppen
   • Den enkelte i fællesskabet
   • Breaks og små dryp i hverdagen, “genstart” af systemet

   Opmærksomhedsøvelser
   hvorfor opmærksomhedstræning?

   Koncentration, fordybelse og fællesskab

   Praksis: på yogamåtten

   • Gennemgang og instruktion af et yogaprogram af 45 minutters varighed

   Gruppearbejde

   Oplæg fra undervisningsmaterialet

   • Planlægning
   • Formidlingsstrategi
   • Ambassadørskab
   • Stemme, tone og indre fokus

   Afrunding og spørgsmål – sæt mål for din praksisperiode herunder introduktion til at bruge studiedagbog frem mod modul 4

   Afspænding og meditation

   Modul 4

   Fokus: kom sikkert i mål med din uddannelse

   Opsamling og refleksioner fra modul 1, 2 og 3.

   Status på din egen børneyogaundervisning

   • Erfaringsdeling – succeser og udfordringer
   • Sparring og spørgsmål
   • Status på din egen praksis med mindfulnesstræning

   Gennemgang og spørgsmål til manualen

   • Anvendelighed
   • Tilgængelighed
   • Dit fokus

   Oplæg: storytelling

   • Struktur
   • Planlægning
   • Tryghed / mod
    improvisation

   Opsamling

   Afrunding, feedback og evaluering.

   Afspænding og meditation

   Jeg er uddannet pædagog og praktiserende yogalærer og har, gennem mere end 20 års erfaring i arbejdet med børn og unge, opbygget stor erfaring med børneyoga som et redskab til blandt andet at udvikle et sundt og afbalanceret motorisk fundament der både styrker det enkelte elevs trivsel og udvikler klassens dynamik.

   Effekterne kan være mange:
   • Større grad af indre ro
   • Mindre behov for positionering
   • Sundere fællesskaber
   • Bedre trivsel
   • Sundere læringsmiljøer

   Jeg glæder mig meget til at have dig med på uddannelsen!

    Vær med til at bryde grænser

     Lær at håndtere negative dynamikker på en ny måde og skab udviklende relationer i børnegruppen.

     Skab ro og afspænding i børnehøjde

      Du vil opleve at selv urolige klasser vil tage øvelserne til sig og have stor gavn af aktiviterer og øvelser.

      Tilmeld dig nu

      Uddannelsen vil udvide dit kendskab til yoga og mindfulness generelt og specifikt at gøre det let tilgængeligt for dig at anvende som en del af din pædagogiske hverdagspraksis.

       Dato for næste uddannelsesforløb:
       29/09-23

       Datoer
       29/9, 30/9,  1/10 og 3/11. 

       Pris:
       Kr. 5.995,-

       Institutionsrabat:
       Tilmeld mere end en deltager og få kr. 1.000,- i rabat pr. deltager.

       Kontakt mig, hvis du vil vide mere om hvilken institutionsrabat I kan få.

       Trine Qvortrup
       Telefon: 22 53 71 44
       Mail: trine@qmyoga.dk

       Trine Qvortrup
       Dollerupvej 6, Skelhøje
       7470 Karup J