Jeg tilbyder: 
- Forældre rådgivning
- Familiesamtaler
- Forløb for hele familien
- Forløb for et barn – sammen med mor og far
- yoga og mindfulness træning
- Samværs- og relationsopbyggende arbejde

Det er muligt at ændre
- negative mønstre og skabe en bedre stemning, og det altid de voksnes ansvar.

Hvordan hænger familievejledning sammen med QM YOGA?
Så snart I som forældre tager en beslutning om at tage et enkelt lille skridt i en ny retning, er der banet en ny vej at følge og være sammen om.
Hos QM YOGA kan du og I som familie få vejledning og simple redskaber, der kan resultere i store forandringer med blot små ændringer og justeringer.

I KAN genfinde vejen og balancen i Jeres familieliv.

Min baggrund

For at arbejde med familier er, at jeg er uddannet pædagog og har haft arbejde som både børnehaveklasseleder, klubpædagog, souschef og daglig leder gennem mit næsten 20-årige arbejdsliv i det pædagogiske felt. Jeg har desuden vejledt og rådgivet familier i relation til mange forskelligartede udfordringer og problemstillinger.

Mine erfaringer som pædagog og selv tidligere stressramt mor til to, har ansporet mig til at tale børnenes sag, fordi de fortjener det bedste. Det er jeg helt sikker på, at alle forældre er enige i – men ikke alle ved hvordan.

Nærvær
Der er mange ting, der kan forhindre os i at være nærværende overfor hinanden, og ingen familier er ens. Dog er der nogle strukturer i mange familiers hverdag, der er helt oplagte at tage fat på.

Min bekymring for børns generelle trivsel, bygger nemlig på en oplevelse af, at mange familier lever en fortravlet og hektisk hverdag. Når dagligdagen er fyldt af praktik, aktiviteter, logistik, ambition og præstation er der tydeligvis noget andet, der går tabt ... nærvær.

I hverdagens hamsterhjul
- kan vi, i selv de tætteste relationer opleve os adskilt og distanceret fra hinanden. Det udfordrer trivslen for familien og efter min opfattelse for børnene i særdeleshed.

Der er behov for at børnenes trivsel får mere opmærksomhed!
Børn er meget umiddelbare, intuitive og sansende på alle plan. Desværre sker der ofte det, at de tidligt i livet, spejler forældres hektiske levede liv. Det, der af forældre og andre voksne kan opleves som upassende eller anderledes adfærd fra børnenes side, er ofte blot er et udtryk for, at børnene ikke trives i det miljø og den stemning, der er tilstede. Derfor er det oplagt at kigge på, familien, som  udfordret og aldrig barnet alene, der skal ses som et problem.

Den gode nyhed er
- at I kan ændre på det. I kan som børnenes voksne kan tilrettelægge nye rutiner og samværsformer, der etablerer, styrker og opbygger et fællesskab, hvor I alle bidrager til hinandens udvikling og trivsel såvel som jeres egen. Det er voksnes ansvar at skabe de rette rammer og samværsformer i familien.

Når du tager det ansvar for at gå en ny vej, vil du blive overrasket over, hvad der sker, og hvor hurtigt det forandrer sig. Du vil opleve mere kvalitet i jeres tid sammen, færre konflikter og gladere børn.

 

qmKIDSyoga_hvid-1A

Hos QM YOGA er det vigtigt at I alle i familien får det godt igen, uanset hvor svært det har været så finder vi ud af at ændre det.

Kære Trine jeg er vildt overrasket og stolt over hvordan Johanne kan udtrykke sig ude hos dig.
De ting hun kan fortælle, og at hun kan sætte ord på sine følelser så flot, det er helt vildt at man kan det som 6 årig!
Jeg synes du er sindsyg dygtigt til at “coache” hende, og hjælpe hende til at forstå hvorfor hun har det som hun har det, og at det også er okay.

Jeg er lærer også rigtig meget af processen i og hvordan jeg skal håndtere forskellige situationer med Johanne, og takle dem på nogle andre måder end hidtil, og det er jeg virkelig glad for, for jeg føler allerede at det hjælper.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om at du hjælper både vores datter og vores familie med det du gør og kan- så TUSIND TAK

Marianne Jespersen

Redigeret til WEB_familieterapi_ojnhojdeMogLogTfarver-7939
Redigeret til WEB_Martin_Elly-7985
Redigeret til WEB_plakat_EmmaogEllyog LouiseOgMartin-7982
Redigeret til WEB_familieterapi_oppefraMartinOgLouiseOgTrineFarver-7931

Det er ganske enkelt magi at være vidne til, når børn og voksne "genfinder" hinanden

Kontakt:

Familie forløb, forældre vejledning eller samtaler for dit barn? 
Sammen finder frem til, hvad der er vigtigst at tage fat på og hvordan det kan tilrettelægges.

Skriv til...

Hej@qmyoga.dk