Søger du at kunne arbejde med børns trivsel gennem yoga og mindfulness?

- Så kan en børneyogalæreruddannelse måske være noget for dig

Redigeret til WEB_SjovLegHopperKvadratisk-8859
Design uden navn-7
Design uden navn-7
Design uden navn-7

Gennem dette uddannelsesforløb bliver du i stand til tilføje og tilføre væsentlige kompetencer der  supplere dit pædagogiske virke.

Intro til børneyogalærer uddannelsen:

Kort sagt:
Uddannelsen er til dig der ønsker at lære:

 • Grundlæggende teori om yogafilosofi og mindfulness i børnehøjde.
 • Viden om nervesystemet
 • Indsigt i åndedrætsøvelser og opmærksomhedsøvelser og deres virkning
 • Regulering af uhensigtsmæssige tilstande i det indre system
 • Introduktion til meditation og Mindfulness træning
 • Betydningen af afspænding for krop og sind
 • Konkrete redskaber til din egen praksis
 • Formidlingsstrategi for forskellige aldersgrupper.
 • Konkrete øvelser og lege
 • Redskaber og elementære øvelser til at hjælpe det sansemotorisk udfordrede barn.
 • Værktøjer til at håndtere og reducere negative dynamikker i fællesskabet 
 • Formidlingsstrategi og ambassadørskab 

Uddannelsen er lavet til dig der er:

 • Pædagog
 • Pædagogisk assistent 
 • Pædagogmedhjælper
 • Lærer
 • Arbejder med børn i hvilken som helst sammenhæng
 • Er forælder og er nysgerrig på, hvad børneyoga kan for dit barn/dine børn
 • Ønsker ny viden om børneyoga

 

Pris 5995,-

Studiepris 4395,-

Er du studerende er der studierabat - send mig en mail for at få link til betaling, hvis du har interesse heri.

Hvis du drømmer om at skabe mere ro og sundere dynamik i børnefællesskabet, så kommer du til at elske alle de fantastiske redskaber jeg gennem dette forløb kan tilføre din faglige og mentale værktøjskasse. 

Lad mig lige give dig et indblik i hvad du får med...

Billede1

Modul 1

VELKOST OG PRÆSENTATION 

TEORIOPLÆG

 • Mindfulness og yogafilosofi
 • Menneskehjernen på godt og ondt
 • Hjernen på overarbejde
 • Mentale konstruktioner
 • Den indre dommer
 • Nervesystemet på overarbejde
 • Overload og kolaps
 • Konsekvenser af børns overload
 • De udfordrede fællesskaber
 • Energi smitter (også de voksnes)
 • Yogaens udviklingspotentialer på det ydre og det indre plan
 • Forudsætninger for træning af bevidst opmærksomhed
 • Registrering af tilstande, fælles sprog og regulering
 • Nulstilling af systemet
 • Forebyggelse af overload

Afrunding og spørgsmål samt forberedelse til modul 2

Afspænding og meditation 

Modul 2

Fokus: 2-5 årige

Opsamling og refleksioner fra modul 1.

GENNEMGANG AF UNDERVISNINGSMATERIALET 

 • Opbygning
 • Læsevejledning
 • Hensigt, funktion og anvendelse

TEORI
Sanser, sanseintegration og forstyrrelser

OPLÆG: LEG OG SANSNING (2-5 år)

Særlige kendetegn ved aldersgruppen

Sammensætning af program

Rekvisitter – styrken i det visuelle

PRAKSIS: PÅ YOGAMÅTTEN

 • Gennemgang og instruktion af et yogaprogram af 30 minutters varighed
 • Dialog, praksis, spørgsmål og uddybende kommentarer
 • Gennemgang og optagelse af de forskellige dyrs bevægelser - "bamserekvisitter"

OPLÆG FRA UNDERVISNINGSMATERIALET

 • Sæt rummet – sæt rammen
 • Dialog og gruppearbejde
 • Hvad udfordrer os i dagligdagen med at forme rammen?

ÅNDEDRÆTTET

Gennemgang af åndedrætsøvelser til de yngste

OPMÆRKSHEDSØVELSER:

 • Tryllestaven
 • Åndedrætsbolden
 • Solopgang

GRUPPEARBEJDE

Lav en fælles historie om dyrene

Lav evt. et helt program

Afrunding og spørgsmål samt forberedelse til modul 3

Afspænding og meditation

Modul 3

Fokus: 6-9 årige og 10-14 årige

Opsamling og refleksioner fra modul 2.

OPLÆG: NÆRVÆR, KONCENTRATION OG SAMHØRIGHED (6-9 år)

 • Særlige kendetegn ved aldersgruppen
 • Den enkelte i fællesskabet
 • Breaks og små dryp i hverdagen, "genstart" af systemet

OPMÆRKSOMHEDSØVELSER
Hvorfor opmærksomhedstræning?

Koncentration, fordybelse og fællesskab

PRAKSIS: PÅ YOGAMÅTTEN

 • Gennemgang og instruktion af et yogaprogram af 45 minutters varighed

GRUPPEARBEJDE

OPLÆG FRA UNDERVISNINGSMATERIALET

 • Planlægning
 • Formidlingsstrategi
 • Ambassadørskab
 • Stemme, tone og indre fokus

Afrunding og spørgsmål - sæt mål for din praksisperiode herunder  introduktion til at bruge studiedagbog frem mod modul 4

Afspænding og meditation

Efter modul 3

Fokus: Brug dine færdigheder i praksis

Her tager vi en pause fra teorien. Du skal sætte dig mål for arbejdet med børneyogaen i de kommende uger på egen hånd. Du får i disse uger mulighed for at teste, udforske og udvikle på det du har med dig fra de første 3 moduler. Når du vender tilbage til modul 4, skal du bringe dine opbyggede erfaringer, succeser og udfordringer i spil, så vi kan skabe en fælles platform for udveksling, sparring, idé generering og mod til at fortsætte med at udforske og bruge børneyogaen i den pædagogiske hverdag. 

Du vil i løbet af de uger der gå mellem modul 3 og 4, have mulighed for at være tilknyttet en Facebookgruppe med de andre deltagere, hvor I kan dele erfaringer, ideer udfordringer og successer på jeres rejse.
Du vil også have mulighed for en til en sparring med mig, gennem forløbet hvis der er spørgsmål der trænger sig på, du går i stå, eller opstår udfordringer der bliver for overvældende

Modul 4

Fokus: Kom sikkert i mål med din uddannelse

Opsamling og refleksioner fra modul 1, 2 og 3.

STATUS PÅ DIN egen BØRNEYOGAUNDERVISNING

 • Erfaringsdeling – succeser og udfordringer
 • Sparring og spørgsmål
 • Status på din egen praksis med mindfulnesstræning

GENNEMGANG AF MANUALEN

 • Anvendelighed
 • Tilgængelighed
 • Dit fokus

OPLÆG: STORYTELLING

 • Struktur
 • Planlægning
 • Tryghed / mod
 • Improvisation

OPSAMLING

Spørgsmål til manualen

Uddybning

Gruppeundervisning

 

Afrunding, feedback og evaluering
Jeg vil gerne interviewe nogle af deltagerne så gør dig tanker om, hvorvidt du ønsker at deltage i et sådant interview. 

Hvad forventer jeg af dig?

Undervisningsmateriale: 

Du modtager før uddannelsens start en uddannelsesmappe med det undervisningsmateriale som danner fundament for uddannelsens indhold. Materialet er en uundværlig del af uddannelsens samlede værdi, fordi det indeholder en uddybning af både teori, øvelser, lege, yogastillinger og skabeloner til programmer, som du kan tilføre dine helt egne nyttige noter gennem hele forløbet. Vi gennemgår indholdet lidt efter lidt i de forskellige moduler. Materialets første del forventes gennemlæst inden du møder op til uddannelsens første modul. 

Studiedagbog:

Under forløbet forventes det at du sætter dig specifikke mål for dit arbejde med børneyoga - og i de uger hvor du er på egen hånd mellem trejde og fjerde modul forventes det at du skriver studiedagbog.

Studiedagbogen skal sikre at du får det bedst mulige afsæt for at kunne konvertere uddannelsens teoritekniske del til anvendelse ind i din praksis i din hverdag med børn eller unge. Det kan have stor betydning for dit mod og engagement i dette (måske) nye univers at du hurtigt kommer i gang med at bruge elementer fra uddannelsen. Studiedagbogen skal bruges til planlægning, observationer, nye ideer, børnenes input samt selvreflektion omkring din rolle og dit ambassadørskab.
Det er væsentligt at du både noterer dine succeser, dine udfordringer og dine bobler af nye ideer til lege, øvelser og form. Studiedagbogen kan også bare være strøtanker om dine egne forventninger, børnenes reaktioner og din grad af sikkerhed/usikkerhed i det du præsenterer din børnegruppe for. 

Det vigtigste er, at du ikke giver op, og vi sammen kan hjælpe hinanden under forløbet.

Min intension er at du som fagperson lærer, at gøre brug af yoga og mindfulness - også til dig selv og ikke kun til børnene. Derfor forventes det også at du er klar til at indgå i en egenpraksis omkring meditation åndedrætsøvelser og afspænding under uddannelseforløbet. Det vil kunne afspejles i din formidling, når du selv skal ud og undervise, at du har prøvet og mærket på egen krop (og hjerne) hvad mindfulnessmeditation bidrager til. helt lavpraktisk så betyder det at hvert modul indeholder  afspænding og meditations øvelser til dig. 

Næste børneyogalærer uddannelse starter om:

Dag
Time
Minut
Sekund

Der er begrænsede pladser så tilmeld nu, hvis du vil være sikker på at få din plads på uddannelsen...

Alt, du har brug for at vide:

Her er en samling af de spørgsmål jeg får oftest. Skulle det ske at du alligevel ikke får svar på netop dit spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive mig en mail direkte på trine@qmyoga.dk